16. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Tarih               : 02 Mart 2017
Sayı                  : 2017–085
Kütük No       : 81-02-168
Konu               : Olağan Genel Kurul

DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Düzce Abhaz Kültür Derneğimizin 16. Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2017 Pazar günü saat 14.30’da Cedidiye Mahallesi Kızılay Meydanı Kızılay İşhanı Kat: 01 Düzce adresinde bulunan Kızılay Düzce Şubesi Salonunda aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 26 Mart 2017 Pazar günü aynı saat, aynı gündem ve aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla

Düzce Abhaz Kültür Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
İlhan KIYMET

16. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ;

 1. Yoklama ve genel kurulun başlatılması,
 2. Divan kurulunun seçilmesi,
 3. Divan başkanlığı, gündemi okuyarak oylamaya sunması,
 4. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,
 5. Açılış konuşması için dernek başkana söz verilmesi,
 6. Protokol ve misafirlere söz verilmesi,
 7. Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının okunması ve müzakeresi,
 8. Denetleme kurulu raporunun okunması,
 9. Yönetim ve denetleme kurullarının raporları ayrı ayrı oylanması, yönetim ve denetim kurullarının aklanması,
 10. Derneğin yeni dönemle ilgili tahmini bütçenin görüşülmesi,
 11. Dernek yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının ASİL ve YEDEK üyeleri ile onur ve danışma kurullarının seçilmesi,
 12. Düzce Kazukoğlu Mahallesinde bulunan ve Düzce Abhaz Kültür Derneği’ne ait ARSA’nın (Pafta 7’ye 399’nolu Parsel) üzerine Abhaz Kültürü’nün yaşatılması  ve Kültürel Faaliyetlerin yapılabileceği KÜLTÜR MERKEZİ olabilecek  şekilde projelendirilmelerin yapılması, kaynak bulunulduğunda bu projeler doğrultusunda inşaatların yapılması, kaynak yetersizliğinde kredi kullanılması ve tüm resmi işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
 13. Dilek ve öneriler
 14. Kapanış