Abhazya’nın 1925 Anayasası

Flag of Abkhazia

ABHAZYA’NIN 1925 ANAYASASI
(Egemenliğe ilişkin maddeler)

Madde 4: Özel bir ittifak anlaşmasıyla Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşen Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Gürcistan SSC vasıtasıyla Transkafkasya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti’ne girer ve bu Cumhuriyetin yapısı içinde olarak SSCB’ye dahil olur. Ayni zamanda Abhazya SSC, böyle bir cumhuriyetin teşekkülü için gerekli koşullar doğar doğmaz kurulacak Birleşik Uluslararası SSC’ne girmeye hazır olduğunu beyan eder. Madde 5: Abhazya SSC, devlet iktidarını kendi toprağına herhangi bir diğer iktidara bağlı olmaksızın müstakil olarak icra eder. Abhazya SSC’nin egemenliği, Abhazya SSC,Transkafkasya Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ne ve SSCB’ye gönüllü olarak girdiği için yalnızca bu ittifakların anayasalarında belirtilmiş konularda ve belirtilen ölçülerde sınırlandırılmıştır. Abhazya SSC vatandaşları, kendi cumhuriyetlerinin vatandaşlığını korurken Transkafkasya Sovyet Sosyalist Federal Sovyet Cumhuriyeti ve SSCB’nin vatandaşı sayılırlar. Abhazya SSC hem Transkafkasya Sovyet Sosyalist Federal Sovyet Cumhuriyeti’nden, hem de SSCB’den serbestçe ayrılma hakkını saklı tutar. Abhazya SSC’nin toprakları, kendisinin onayı olmadan değiştirilemez.

Madde 6: Abhazya SSC resmi dairelerinde kullanılacak dil, Rusça’dır. Abhazya SSC’de meskun bütün milliyetlere, anadillerini, hem kendi ulusal kültürlerinde hem de devlet kuruluşlarında serbestçe kullanıp geliştirme hakkı garanti edilir.

Madde 7: Abhazya SSC merkezi devlet kuruluşları, başkent Suhum’da bulunur.

Madde 8: Irki ve milli kökenlerine bakılmaksızın bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu kabul eden Abhazya SSC, ırki ve milli mülazalarla imtiyaz veya öncelik verecek kararların alınmasının veya buna göz yumulmasının, keza herhangi bir biçimde ulusal azınlıkarın baskıya maruz bırakılmasının veya hak eşitliğinin sınırlandırılmasının, cumhuriyetin temel yasalarıyla çelişeceğini ilan eder.