Abhazya Parlamentosu’nun Egemenlik Kararı

parliament-007

Abhazya Parlamentosu’nun Egemenlik Kararı

(23 Temmuz 1992)

“Geçtiğimiz yıllar içinde eski SSCB’ni oluşturan cumhuriyetler arasındaki ilişkileri kökten değiştiren çok sayıda olay meydana gelmiştir. Bu olaylar, cumhuriyetler arasında yeni hukuki ilişkilerin kurulması sonucunu doğurmuştur. Tüm bu olaylar, Abhazya ile Gürcistan arasındaki karşılıklı ilişkileri de etkilemiştir.

Abhazya Özerk SSC’nin hukuki statüsü ve Gürcistan SSC ile SSCB arasındaki karşılıklı ilişkileri, Abhazya Özerk SSC ile Gürcistan SSC’nin 1978 tarihli anayasaları ve SSCB’nin 1977 tarihli Anayasası tarafından düzenlenmiştir.

1989-1990 yıllarında Gürcistan SSC Parlamentosu, tek taraflı olarak Gürcistan’ın SSCB’den ayrılması sürecini başlatan bir dizi kararı kabul etmiştir. Bunlar, Gürcistan SSC Parlamentosu’nun 18 Kasım 1989, 9 Mart ve 20 Haziran 1990 tarihli kararlarıdır.

Bu belgelere göre, Gürcistan’ın 24 Şubat 1921 tarihinden itibaren kurulan bütün devlet kurumları ve bu kurumlarca kabul edilmiş bütün hukuki kararlar geçersiz sayılmıştır.

SSCB’nin dağılmasından sonra, eski SSCB ile hukuki ilişkilere kesin olarak son vermek üzere Gürcistan Askeri Konseyi, Şubat 1992 tarihinde Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin 1921 tarihli Anayasası’nı benimseme kararı almıştır. Bu anayasada Abhazya Özerk SSC ile resmi ilişkiler yer almamaktadır.

Böylelikle, Gürcistan’ın resmi organları tarafından yukarıda belirtilen kararların alınması sonucunda, Abhazya Özerk SSC’nin ilişkiler içersinde bulunduğu Gürcistan SSC’nin fiili varlığı sona ermiş ve yeni devlet kurulmuştur. Abhazya Özerk SSC’nin bu yeni devlet ile karşılıklı ilişkisi bulunmamaktadır.

Bilindiği gibi 1922-1989 döneminde Abhazya Özerk SSC ile Gürcistan SSC arasındaki ilişkiler, bu tarihlerde kabul edilen yasal mevzuata göre yürütülmüştür. Bu konudaki en son mevzuat, her iki cumhuriyetin 1978 tarihli anayasaları ile SSCB’nin 1977 tarihli Anayasasıdır.

Abhazya Özerk SSC’nin 1978 Anayasası, Gürcistan SSC’nin 1978 Anayasası ve SSCB’nin 1977 tarihli Anayasası uyarınca kabul edilmiştir. Abhazya Özerk SSC’nin bu anayasası yeni durumda hukuki geçerliliğini kaybetmiş olup, hem politik açıdan hem de yargı yetkisi açısından günümüz gerçeklerine uyamamaktadır. Böylelikle de Abhazya ve Gürcistan arasındaki ilişkilerde kabul edilmesi mümkün olmayan bir yasal boşluk doğmuştur. Her iki cumhuriyet arasında, hukuki bir çözüm sağlamak ve Abhazya ile Gürcistan arasında hükümetler arası ilişkileri yeniden kurabilmek amacıyla Abhazya Parlamentosu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Abhazya  Özerk SSC’nin 1978 tarihli anayasası geçersiz sayılacaktır.

2. Yeni bir anayasa kabul edilinceye kadar, Abhazya, SSC’nin 1925 tarihli anayasası takip edilecek ve şu an yürürlükte bulunan yasama, yargı ve yürütme sistemi korunacaktır.

3. Abhazya Parlamentosu, Abhazya ve Gürcistan arasındaki ilişkileri yürütmekte görevli Parlamento Gurubu’nun konuya ilişkin önerilerini onaylamak üzere ayrı bir oturum yapacaktır.

4. Anayasa Komisyonu’nun anayasa taslağı hazırlama çalışmaları hızlandırılacak ve taslak Eylül 1992 tarihine kadar Parlamento’ya sunulacaktır.”

23 Temmuz 1992 – Sohum