GÜRCÜ İŞGALCİLERİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

war39-205x120

(22 Kasım 1992)

Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu İnsan Hakları ve Etnip Gruplararası ilişkileri izleme Komitesi Başkanı Dr. Y. Voronov ve Başkan Yardımcısı N. Akaba, Gürcü işgal kuvvetlerinin Abhazya’da uyguladıkları insan hakları ihlalleri ile ilgili Helsinki İzleme Komitesine, BM İnsan Hakları Komisyonuna ve Uluslararası Af Örgütü’ne, şikayette bulundular. 22 Kasım 19921de söz konusu kuruluşlara gönderilen yazı, şöyledir:

“Gürcistan’ın Abhazya’ya saldırısı ile başlayan savaş, üç ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Gürcistan askeri güçlerinin işgali altındaki bölgede geniş çaplı temel insan haklarının ve hukukun ihlali, Abhaz aydınlarına işkence edilmesi, sivil halkın zulüm edilerek öldürülmesi, ön sorgulaması yapılmadan rehine ve tutuklu alınması, yağmalama ve hırsızlıklar, köylerin yakılması ve Abhaz tarih ve kültür merkezlerinin Gürcü birliklerince top yekün imhası, yaygın rastlanan olaylar haline geldi.

Bununla birlikte Gürcü liderleri ve basım Gagra’da Abhaz askerlerinin zorbalığı hakkında asılsız iddialar yaymaktadırlar. Doğruluğu kanıtlanmamış bu raporlar, göründüğü kadarıyla Gürcü-Abhaz çatışmasını arttırmayı ve Abhazya’daki bu iki etnik grubun birarada bulunmasını imkansız kılmayı amaçlamaktadır.

Anti-Abhaz kampanyasının kışkırtıcılarından birisi de, Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı ve yakın zamanda Gürcistan Parlamentosu Temsilciliğine seçilen T.Nadareşvili ‘dir. Ne yazık ki Nadareşvili tarafından çıkarılan tek yanlı asılsız haberler, Batı basınında geniş çaplı yayınlanmaktadır.

Gürcistan birliklerinin Ağustos’da Gagra (Rusya’ya sınır olan bölge) civarına girmesinin ertesinde tüm Gagra bölgesi J. Loseliany ile bir demecinde “97 bin Abhaz’ı yoketmek için yüzbin Gürcü askeri feda edeceğine” ant içen Abhazya’daki Gürcü Birlikleri’nin Komutanı G. Karkarashvili.tarafından yönetilen Mkhedrioni Birliklerinin kontrolüne girdi.

İşgalin ilk günlerinden itibaren Gürcü birlikleri evleri ve dükkanları yağmaladı. Abhaz, Rus, Ermeni kökenli sivil öldürüldü ve evleri yakıldı. Örneğin Gagra sakini Ajiba ailesinin tümü, çocuklar da dahil olmak üzere yok edildi. İşkenceden kurtulanlarla yağmacılığa tanık olarak bu gerçekleri çok sayıda gazetecilere, gözlemcilere ve heyetlere karşı teyit eden insanları delil olarak gösterebiliriz.

Vahşetin bir kısmı Shonıa, Dzıdzıguri, Tsabrıa ve diğer resmi görevlilerce ve yerel polisce yapılmıştır. Abhaz Birlikleri Gagra’yı kurtardığında, Abhaz yetkililer, suç örgütlerinin durumdan yararlanacakları endişesiyle, bir dizi koruyucu önlem aldı. Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanlığı, yağmalama ve hırsızlık dahil her suçun, savaş zamanına ve gereğine uygun olarak bastırılacağını belirten bir çağrıyı Abhazya vatandaş lanna yaptı.

Abhazya Parlamentosu tekrar tekrar Gürcü olmayan nüfusa karşı gaddarlığa karışmamış Gürcü kökenli vatandaşların güvenliğini ve sürekli ikametgahlarına dönmelerini sağlamaya teminat verdi. Fakat Gagra’da bazı Gürcü evleri yakıldı. Gagra’da düzeni sağlamaya yetkili komutanlık birlikleri, kentin kurtarılmasından sonra, aralarında Abhazların da bulunduğu 12 yağmacıyı vurdu. Aynı zamanda Gagra sakini Gürcüler, Ermeniler ve Ruslar, gazetecilerle ve uluslararası değişik heyet temsilcileriyle mülakatlarında, Abhaz tarafınca stadyumda toplu kıyımı da kapsadığı iddia edilen vahşet konusundaki asılsız raporları teyit etmediler.

Abhazya Parlamentosu linç etme, özel mülke tecavüz ve şiddeti, kim yaparsa yapsın kınar. Uluslararası insan hakları örgütlerini, insan hakları ihlallerini incelemek üzere bölgeye gözlemcilerini ve heyetlerini gönder-meye çağırıyoruz.”

İMZA

Abhazya Parlamentosu İnsan Hakları ve Etnik Gruplararası ilişkileri izleme Komisyonu

Başkan Dr. Y. Voronov                                        Başkan Yardımcısı N. Akaba