Derneğin Amacı

Üyeleri arasında tanışma ve diyalogun sağlanması; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde  olmaları; dostluk, akrabalık ve sevgi bağlarının geliştirilmesi; Abhaz toplumu, birlikte yaşadığı toplumlarla diyalog içinde olmaları ve dostluklarını geliştirmeleri; milli değerlerin korunması; Abhaz toplumunun kültürel ve sosyal varlıklarının yaşatılması; insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunulması; yeni yetişen nesillere eğitim, kültürel, sanatsal, teknolojik ve evrensel değerlerle donanımlı yetişmesine katkı sağlanması; Diasporasını oluşturduğumuz Abhazya ile Türkiye arasında kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi; Abhazya’nın, tarihi ve kültürel değerlerinin derlenerek toplumumuza kazandırılması; bu tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri, Türk ve dünya kamuoyuna tanıtılması; dünyada ve ülkemizdeki toplumsal gelişmeleri izlemek ve üyelerle paylaşmak gibi faaliyetlerde bulunmaktır.